WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: พาณิชย์

01 C.Bigวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์

กรมพัฒน์ฯ เข้มสำนักงานบัญชีคุณภาพ ลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีหลังมีผู้โพสต์คลิปโกงเงินภาษีลูกค้า พบ...ไม่ใช่สำนักงานบัญชีคุณภาพที่กรมฯ รับรอง

    กรมพัฒน์ฯ ตรวจเข้มสำนักงานบัญชีคุณภาพ เน้นสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดแก่ภาคธุรกิจ ลงพื้นที่จังหวัดระยองตรวจสอบทันที หลังผู้ใช้งาน Facebook Pages ‘บัญชี-ภาษี สำหรับผู้ประกอบการขั้นเทพ’โพสต์คลิปวิดีโอที่มีการระบุว่าสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในจังหวัดระยอง โกงเงินภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกค้า และกรมฯ ได้เพิกถอนการรับรองคุณภาพไปแล้ว เบื้องต้นจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีสำนักงานบัญชีคุณภาพในจังหวัดระยองโกงเงินภาษีลูกค้าตามที่ผู้จัดทำคลิปกล่าวอ้าง แต่เป็นความเข้าใจผิดของผู้จัดทำและเผยแพร่คลิปดังกล่าวโดยมิได้มีการสืบหาข้อเท็จจริงแต่อย่างใด

     นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "หลังจากสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอใน Facebook Pages "บัญชี-ภาษี สำหรับผู้ประกอบการขั้นเทพ" อย่างกว้างขวาง โดยผู้จัดทำคลิปได้กล่าวอ้างว่าสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในจังหวัดระยอง มีการโกงเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกค้าเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท และกรมฯ ได้เพิกถอนการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีไปแล้วนั้น"

      "กรมฯ ในฐานะที่ให้การรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก และลงพื้นที่จังหวัดระยองโดยทันที เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เนื่องจากกรมฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างธรรมาภิบาลแก่ภาคธุรกิจ รวมทั้ง ต้องการให้สำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมฯ เป็นที่ปรึกษาสำหรับภาคธุรกิจขนาดกลาง-เล็กในการจัดทำบัญชีธุรกิจและนำส่งงบการเงินประจำปี รวมทั้ง สามารถปฏิบัติตามกฎหมายการบัญชีฯ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง"

       อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "เพื่อให้เกิดความกระจ่างและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย กรมฯ ได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังผู้จัดทำคลิปดังกล่าว โดยชี้แจงว่าได้รับทราบข้อมูลจากบุคคลอื่นว่ามีสำนักงานบัญชีคุณภาพที่กรมฯรับรองในจังหวัดระยองโกงเงินภาษีมูลค่าของลูกค้า จำนวน 800,000 บาท และกรมฯ ได้เพิกถอนการรับรองสำนักงานบัญชีนั้นไปแล้ว โดยผู้จัดทำคลิปไม่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนจัดทำและเผยแพร่คลิปดังกล่าว และเมื่อกรมฯ ได้สอบถามไปยังบุคคลที่ให้ข่าวแก่ผู้จัดทำคลิป แจ้งว่าสำนักงานบัญชีที่โกงเงินภาษีมูลค่าเพิ่มลูกค้า ไม่ได้เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรองแต่ประการใด อีกทั้งกรมฯ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสำนักงานบัญชีคุณภาพในจังหวัดระยองทั้งหมด 8 แห่ง ก็ไม่ได้พบสิ่งปกติเช่นเดียวกัน และไม่เคยมีสำนักงานบัญชีคุณภาพในจังหวัดระยองที่กรมฯ เพิกถอนการรับรองฯ รวมทั้ง สำนักงานบัญชีคุณภาพทั้ง 8 แห่งในจังหวัดระยองก็ไม่ได้เป็นผู้จัดทำบัญชีให้แก่นิติบุคคลที่กล่าวอ้างว่าถูกโกงภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ประการใด"

        "อย่างไรก็ตาม Facebook Page'บัญชี-ภาษี สำหรับผู้ประกอบการขั้นเทพ'ได้ถอดคลิปดังกล่าวออกจากสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดแล้ว แต่เนื่องจากมีผู้แชร์คลิปดังกล่าวไปแล้วอย่างแพร่หลาย ทำให้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานบัญชีคุณภาพ กรมฯ จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบ และสร้างความเข้าใจให้แก่ภาคธุรกิจที่จะใช้บริการของสำนักงานบัญชีคุณภาพว่าสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพบริการของสำนักงานบัญชีได้เหมือนเดิม"

      "ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสำนักงานบัญชีคุณภาพที่กรมฯ ให้การรับรองแล้วทั่วประเทศ จำนวน 160 แห่ง โดยได้มีการกำกับดูแลมาตรฐานสำนักงานบัญชีคุณภาพอย่างเข้มงวด และกว่าที่สำนักงานบัญชีคุณภาพจะได้รับการรับรองจากกรมฯ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2558 รวมทั้ง ต้องผ่านการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หรือผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงานที่กรมฯ ให้ความเห็นชอบตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ซึ่งประยุกต์มาจากมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (International Standard on Quality Control (ISQC) 1) ทุกปี ผู้ใช้บริการจึงเชื่อมั่นได้ว่าคุณภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชีคุณภาพที่กรมฯ ให้การรับรองมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

        สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสำนักงานบัญชีคุณภาพเพิ่มเติม ได้ที่ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 5981, 0 2547 4414 e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th 

Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1