WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

89สขภาพด

‘สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี’ ส่งมอบสุขภาพฟันดีแก่เด็กกระบี่

       ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช (ที่ 2 ยืนจากขวา) กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภา

กาชาดไทยและ มร.เฮสเตอร์ ชิว (ที่ 6 ยืนจากขวา) รักษาการประธานกรรมการ มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ เยี่ยมชมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ ‘สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี’ ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มูลนิธิ  ทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) ให้บริการด้านทันตสุขภาพแก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งการออกหน่วยครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยได้รับเกียรติจากนายสมควร ขันเงิน (ที่ 3 ยืนจากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, นางดวงสุดา ขันเงิน (ที่ 4  ยืนจากขวา) รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ และนางสาวกฤตยา อุ่นสากล (ที่ 1 ยืนจากขวา) กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ร่วมออกหน่วยในครั้งนี้ด้วย

aom488

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1