WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

1.AAA ABGHB

ธอส.สนับสนุนทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
       นางสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นผู้แทนธนาคาร ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมุ่งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เป็นบุตร-ธิดาของสื่อมวลชนสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยมีนางสาวสุธารัตน์ เกษร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม และสื่อมวลชนสมาชิกพร้อมด้วยบุตร-ธิดาเข้าร่วมในพิธี ณ ชั้น 6 โรงภาพยนตร์เมเจอร์ รัชโยธิน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1