หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET38


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 4,225.43 5.93 4,047.16 5.68 178.28 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,471.66 10.48 7,250.55 10.17 221.12 -
นักลงทุนต่างประเทศ 33,145.20 46.50 31,170.31 43.73 1,974.89 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 26,442.73 37.09 28,817.01 40.43 -2,374.29 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 21 ต.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 73,293.78 6.12 87,663.09 7.33 -14,369.32 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 121,847.78 10.18 117,378.31 9.81 4,469.47 -
นักลงทุนต่างประเทศ 505,796.74 42.27 483,088.52 40.37 22,708.23 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 495,719.43 41.43 508,527.81 42.50 -12,808.38 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 ต.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,223,439.06 6.94 1,278,750.45 7.26 -55,311.39 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,754,445.74 9.95 1,737,248.81 9.86 17,196.93 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,737,235.44 38.23 6,791,232.54 38.53 -53,997.11 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 7,909,593.93 44.88 7,817,482.36 44.36 92,111.57 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 44.23 0.88 23.35 0.47 20.88 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7.91 0.16 7.05 0.14 0.86 -
นักลงทุนต่างประเทศ 509.13 10.16 651.30 13.00 -142.16 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,447.86 88.79 4,327.44 86.39 120.42 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 21 ต.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 788.23 1.00 544.02 0.69 244.21 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 110.94 0.14 108.63 0.14 2.32 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,921.62 11.33 8,882.72 11.28 38.90 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 68,927.19 87.53 69,212.62 87.89 -285.43 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 ต.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 9,677.15 0.95 7,716.27 0.76 1,960.88 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 957.29 0.09 1,038.14 0.10 -80.85 -
นักลงทุนต่างประเทศ 80,269.62 7.92 82,697.16 8.16 -2,427.54 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 923,040.27 91.03 922,492.75 90.98 547.52 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!