หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaa1M อรมน ทรัพย์ทวีธรรม


 

อียูฟังความเห็นปรับคาร์บอน กรมเจรจาฯ จ่อยื่นข้อกังวล หวั่นเลือกปฏิบัติ กระทบการค้า

    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยอียูอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นการใช้มาตรการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดน ให้ยื่นข้อคิดเห็นภายใน 18 พ.ย.นี้ ยันจะยื่นข้อกังวลเรื่องความสอดคล้องกับกติกา WTO ความสุ่มเสี่ยงเลือกปฏิบัติ ผลกระทบต่อการค้า พร้อมย้ำผู้ประกอบการไทย ต้องเตรียมรับมือ ก่อนบังคับใช้ปี 66 กับ 5 สินค้าส่งออก

      นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สหภาพยุโรป (อียู) ได้เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายมาตรการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดน (CBAM) โดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจ หรือมีข้อกังวลต่อมาตรการ สามารถส่งความเห็นได้จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 18 พ.ย.2564 (เวลาบรัสเซลส์) ซึ่งกรมฯ เองก็อยู่ระหว่างจัดทำความเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าว โดยเฉพาะข้อกังวลในเรื่องความสอดคล้องกับกติกาขององค์การการค้าโลก (WTO) ความสุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างผู้นำเข้ากับผู้ผลิตในอียู และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการค้าระหว่างสองฝ่าย เป็นต้น และขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการแจ้งความเห็นหรือข้อกังวลต่อมาตรการ CBAM ไปที่อียูภายในเวลาที่กำหนดด้วย

     ทั้งนี้ กรมฯ ขอให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าไทยไปอียู ควรเตรียมความพร้อมในการปรับตัวรับมาตรการ CBAM ที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 ซึ่งรัฐและเอกชนจะต้องร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกระบวนการผลิตไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และใช้พลังงานทางเลือกที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา  กรมฯ ได้ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อเตรียมรับมือในเบื้องต้นแล้ว

           สำหรับ ร่างกฎหมายดังกล่าว อียูกำหนดใช้กับสินค้านำเข้า 5 ชนิด ได้แก่ ซีเมนต์ ไฟฟ้า ปุ๋ย เหล็กและเหล็กกล้า และอะลูมิเนียม ต้องซื้อใบรับรอง CBAM ตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อกระตุ้นให้ประเทศผู้ส่งออกเร่งผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมตามที่อียูกำหนด โดยมาตรการ CBAM จะมีผลบังคับใช้ในปี 2566 เริ่มจากในช่วง 3 ปีแรก (2566-2568) ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ผู้นำเข้าจะต้องแจ้งข้อมูลปริมาณการนำเข้าและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้านำเข้าต่ออียู และตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2569 จะเริ่มบังคับใช้มาตรการ CBAM อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ผู้นำเข้าต้องซื้อและส่งมอบใบรับรอง CBAM ให้หน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศสมาชิกอียู และมีความเป็นไปได้มากที่หลังจากนั้น อียูจะขยายมาตรการให้ครอบคลุมไปถึงสินค้าประเภทอื่นๆ

          ในปี 2563 ไทยส่งออกสินค้าตามรายการที่ครอบคลุมในมาตรการ CBAM ไปยังอียู เป็นมูลค่า 145.08 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 4.25% ของการส่งออกสินค้าดังกล่าวของไทยไปสู่โลก ประกอบด้วยเหล็กและเหล็กกล้า 104.46 ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 5.03 และของการส่งออกของไทยไปสู่โลก) อะลูมิเนียม 40.62 ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 4.58 ของการส่งออกของไทยไปสู่โลก) ส่วนซีเมนต์ ปุ๋ย และไฟฟ้า ไทยส่งออกไปอียูในปริมาณที่น้อยมาก หรือไม่มีการส่งออก

อียู ขยายเวลาเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายปรับคาร์บอน

    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ชวนผู้ประกอบการไทยแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายปรับคาร์บอนที่พรมแดน (CBAM) ของอียู หลังขยายเวลาเปิดรับฟังความเห็นไปจนถึง 18 พ.ย. นี้ กังวล! ร่างกฎหมายอาจขัดกับกติกาของ WTO และอาจกระทบการค้าสองฝ่าย แนะผู้ผลิต ผู้ส่งออกเร่งศึกษาเตรียมความพร้อม ปรับกระบวนการผลิต ก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้ 

    นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีที่สหภาพยุโรป (อียู) เตรียมใช้มาตรการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism หรือ CBAM) ในปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้า 5 ประเภท ได้แก่ ซีเมนต์ ไฟฟ้า ปุ๋ย เหล็กและเหล็กกล้า และอะลูมิเนียม ต้องซื้อใบรับรอง CBAM ตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อกระตุ้นให้ประเทศผู้ส่งออกเร่งผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมตามที่อียูกำหนด โดยอียูได้เผยแพร่ร่างระเบียบ CBAM ทางเว็บไซต์ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021PC0564

     สำหรับ มาตรการดังกล่าว ในช่วง 3 ปีแรก (2566–2568) ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ผู้นำเข้าจะต้องแจ้งข้อมูลปริมาณการนำเข้าและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้านำเข้าต่ออียู และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 จะเริ่มบังคับใช้มาตรการ CBAM อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้นำเข้าต้องซื้อและส่งมอบใบรับรอง CBAM ให้หน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศสมาชิกอียู และมีความเป็นไปได้มากที่หลังจากนั้นอียูจะขยายมาตรการให้ครอบคลุมไปถึงสินค้าประเภทอื่นๆ ด้วย

     นางอรมน กล่าวว่า ขณะนี้ อียูได้ขยายเวลาการเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมาย CBAM ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ (เวลาบรัสเซลส์) กรมฯ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจหรือมีข้อกังวลต่อมาตรการดังกล่าว สามารถส่งความเห็นได้ที่เว็บไซต์ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-EU-Green-Deal-carbon-border-adjustment-mechanism-_en นอกจากนี้ กรมฯ อยู่ระหว่างจัดทำความเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวเช่นกัน โดยเฉพาะข้อกังวลในเรื่องความสอดคล้องกับกติกาขององค์การการค้าโลก (WTO) ความสุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างผู้นำเข้ากับผู้ผลิตในอียู และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการค้าระหว่างสองฝ่ายอีกด้วย

     “ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าไปอียูควรเตรียมความพร้อมในการปรับตัวรับมาตรการ CBAM ที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 ซึ่งรัฐและเอกชนจะต้องร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกระบวนการผลิตไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และใช้พลังงานทางเลือกที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศมากขึ้น นอกจากนี้ กรมฯ ได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมรับมือในเบื้องต้นกับมาตรการดังกล่าวแล้ว” นางอรมน เสริม

     ในปี 2563 ไทยส่งออกสินค้าตามรายการที่ครอบคลุมในมาตรการ CBAM ไปยังอียู เป็นมูลค่า 145.08 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 4.25 ของการส่งออกสินค้าดังกล่าวของไทยไปสู่โลก ประกอบด้วย เหล็กและเหล็กกล้า 104.46 ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 5.03 ของการส่งออกของไทยไปสู่โลก) อะลูมิเนียม 40.62 ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 4.58 ของการส่งออกของไทยไปสู่โลก) ส่วนซีเมนต์ ปุ๋ย และไฟฟ้า ไทยส่งออกไปอียูในปริมาณที่น้อยมาก หรือไม่มีการส่งออก

                    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!