หมวดหมู่: เกษตร

1AA1A3Aชีมูล


 

เฉลิมชัย ลงพื้นที่ เมืองอุบลฯลุยแก้ปัญหาน้ำท่วมเปิดศูนย์บัญชาการ ประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขและบรรเทาปัญหาพร้อมเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชน อธิบดีแห่งลงพื้นที่ร่วมเช็คแถวเพียบ ยกเว้นเด็กในคาถา"มนัญญา"

     นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเปิดศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ สำนักงานชลประทานที่ 7 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

     ทั้งนี้ นายเฉลิมช้ย กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อุบลราชธานี ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ จึงได้สั่งการให้กรมชลประทานจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) ไว้สำหรับใช้เป็นศูนย์บัญชาการ ประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที

     โดยจะสามารถสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัย และแนวทางในการลดผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในการแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือ วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความต้องการและความจำเป็นเพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร-เครื่องมือในการบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย รวมถึงการจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำ ผลการดำเนินการแก้ไข บรรเทา และการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด

    จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่สถานีวัดน้ำ M7 บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมืองอุบลราชธานี

    อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,522 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และได้สั่งการให้กรมชลประทาน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังคงมีมวลน้ำที่ยังคงไหลมาจากแม่น้ำชีและมารวมกับแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขงตามลำดับ

    รายงานข่าวแจ้งว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า มีผู้บริหารระดับอธิบดี แทบทุกกรมลงพื้นที่ ร่วมคณะไปกับนายเฉลิมชัย จำนวนมากโดยเฉพาะ อธิบดีที่ อยู่ในหน่วยที่ร้อยเอกธรรมนัส พรมหมเผ่าดูแล เดินทางไปทุกคนอย่าง สำนักงานปฎิรูปเพื่อที่ดินเพื่อเกษตร กรมพัฒนที่ดิน และกรมฝนหลวง และการบินเกษตร รวมทั้ง อธิบดีที่อยู่ในสังสังกัดการดูแล ของนายประภัตร โพธสุธน รมช. เกษตรฯ อย่าง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ

   รวมทั้ง ตัวเต็ง อธิบดีกรมการ ข้าว คนใหม่ที่อธิบดีคนเดิมเกษียนอยุราชการไปแล้ว โดยขณะนี้เป็นช่วงการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้าย ขณะเดียวกันในวันอังคารที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี ได้มีการยกเลิกคำสั่ง การกำกับดูแลหน่วยงาน 4หน่วยในกระทรวงเกษตรงานของพลเอกประวิทย์ วงค์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ในหน่วยงานที่ร้อยเอกธรรมนัสเคยดูแลด้วย ส่วนคนผู้บริหารระดับอธิบดี ที่ไม่ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ในครั้งนี้ มีเพียง 3หน่วยงานเท่านั่นคือ อธิบดีกรมวิชาการ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และอธิบดีกรมน่งเสริมสหกรณ์ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ที่มาจากพรรคภูมิใจไทยเท่านั้น

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!