หมวดหมู่: เกษตร

1AA1A3A1ล้านไร่


รมว.กษ. ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย 'เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด'อุดหนุนผลิตข้าวอินทรีย์ (1ล้านไร่) วงเงินกว่า 161 ล้านบาท

     รมว.กษ. ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย 'เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด'ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งมอบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1ล้านไร่) วงเงินกว่า 161 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ

    ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย 'เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด’ ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ของสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ และมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ให้แก่กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดอำนาจเจริญ

     ทั้งนี้ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ มีสมาชิก 568 ราย จาก 5 อำเภอ 21 ตำบล 72 หมู่บ้าน ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์จำนวน 12,250 ไร่ ผลผลิต 5,000 ตัน/ไร่ สามารถผลิตข้าวอินทรีย์ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้ อีกทั้งยังพร้อมสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้ที่เกษตรกรจะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ นอกจากนี้ ได้ประสานกับกระทรวงพาณิชย์ จัดหาช่องทางการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางในการจัดจำหน่ายที่แน่นอน

     นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีพิธีมอบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1ล้านไร่) T2,T3 จังหวัดอำนาจเจริญ ให้แก่ผู้แทนกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 280 กลุ่ม เกษตรกรจำนวน 4,248 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 161,000,000 บาท และได้มอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกรจำนวน 10 ราย เพื่อให้เกษตรกรได้ประกอบอาชีพก่อเกิดรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

    อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกันในการผลักดันการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและนำแผนการทำเกษตรระบบอินทรีย์ไปสู่แผนปฏิบัติในพื้นที่ การให้ความรู้การทำการเกษตรระบบอินทรีย์ รวมถึงส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ชุมชน และโรงสีข้าวอินทรีย์ของเครือข่าย เป็นต้น

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!