หมวดหมู่: ไฟฟ้า ลม โซลาร์

1AA1A3A1MEA ENERGY


MEA ประกาศรายชื่ออาคารผ่านมาตรฐาน MEA ENERGY AWARDS ครั้งที่ 3/2564

      ตามที่  MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ดำเนินโครงการ MEA ENERGY AWARDS เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โดยการประเมินอาคารด้านเกณฑ์คุณภาพการใช้พลังงานที่เหมาะสม และมีคุณภาพอากาศที่ดีสำหรับการใช้งานในอาคารตลอดจนได้รับความสนใจและมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

    โดยได้ประกาศรายชื่ออาคารที่ผ่านการตรวจสอบ และได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ไปเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 รวมถึง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ไปเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 พร้อมทั้งมีผู้ได้รับเงินสนับสนุน โดย MEA ได้ให้การสนับสนุนสูงสุดถึงอาคารละ 1,000,000 บาทไปแล้วบางส่วนนั้น ล่าสุด โครงการ MEA ENERGY AWARDS ยังคงมีผู้ให้ความสนใจและได้รับการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดย MEA ขอประกาศรายชื่ออาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์MEA ENERGY AWARDS ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3) มีเพิ่มเติมจำนวน 11 อาคาร ดังนี้

ประเภทอาคารโรงพยาบาล

- โรงพยาบาล บี แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

   

ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า

- ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

- ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์

- ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา

- ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์

- ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

- ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

ประเภทอาคารสำนักงาน

- อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

- อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก

- อาคาร อีสท์วอเตอร์

ประเภทอาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต

- โลตัส สาขาบางนา-ตราด

          สำหรับ ตราสัญลักษณ์ 'MEA ENERGY AWARDS' ได้มอบให้กับอาคารที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเป็นการส่งเสริมและเชิดชูอาคารที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ใช้อาคารรวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ของอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ อีกทั้งกำหนดให้มีการประเมินอาคารด้านเกณฑ์คุณภาพการใช้พลังงานที่เหมาะสมผ่านเกณฑ์ประเมินด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า (MEA Index) และเกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้ที่ใช้อาคาร เป็นอาคารต้นแบบที่ดี โดยมีกลุ่มอาคารเป้าหมายที่เปิดรับสมัคร รวม 8 ประเภท ประกอบด้วย

1) ประเภทอาคารโรงพยาบาล

2) ประเภทอาคารโรงแรม

3) ประเภทอาคารสำนักงาน

4) ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า

5) ประเภทอาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต

6) ประเภทอาคารมหาวิทยาลัย

7) ประเภทอาคารโรงเรียน

8) ประเภทร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ

       สำหรับ อาคารที่ผ่านเกณฑ์ยังสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จาก MEA เช่น บริการล้างแอร์ บริการ Energy Training, บริการ Energy Audit, บริการดูแลระบบไฟฟ้า Better Care Service และการติดตั้ง EV Charger(Normal Charger) นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ขอรับเงินสนับสนุนผลประหยัดพลังงาน โดย MEA ได้ให้การสนับสนุนสูงสุดถึงอาคารละ1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

      MEA จึงขอเชิญอาคารที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อขอรับการประเมิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถส่งใบสมัครพร้อมลงนามรับรองข้อมูลได้ที่อีเมล meaaward@gmail.com และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่www.meaenergyawards.info สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผู้ประสานงาน คุณณัฐวุฒิ เลาหะกาญจนศิริ ได้ที่หมายเลข 09 5775 7972, 08 9167 1222  หรือ โทรศัพท์0 2470 9604-8 ต่อ 1202,1302 (วันและเวลาราชการ) โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครอาคารในเขตพื้นที่ให้บริการของMEA คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

       ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.meaenergyawards.info/m-news/mea-energy-awards

#MEAENERGYAWARDS #MEASMARTENERGY #อาคารประหยัดพลังงาน #Awards

#การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!