หมวดหมู่: กรมสรรพากร

RDสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ


สรรพากร ยกระดับการบริการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ใหม่ (New e - Filing) เริ่มใหับริการ 6 ตุลาคม 2564

     กรมสรรพากรยกระดับการให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New e - Filing) ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายให้ผู้เสียภาษีใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งกว่าเดิมเพิ่มประเภทการยื่นแบบภาษีให้ครอบคลุมสามารถ login ครั้งเดียวยื่นได้ทุกแบบ หากกรอกรายการในแบบยังไม่เสร็จสามารถ save เพื่อทำต่อภายหลังและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันที (Real Time) ทั้งยังเพิ่มบริการส่งอีเมลแจ้งให้ทราบเมื่อยื่นแบบ และชําระภาษีสําเร็จโดยระบบใหม่จะพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ที่ www.rd.go.th

    นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรได้ปรับปรุงระบบยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New e - Filing) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษียื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ รวมทั้งเข้าใช้บริกการอิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นระบบใหม่นี้ยังเชื่อมต่อการทำงานร่วมกับระบบงานอื่นๆ ภายในกรมสรรพากรและหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้เสียภาษีสามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (Profile)

    รวมทั้งมีฟังก์ชันการทำงานที่อำนวยความสะดวกมากขึ้น เช่น การ save การกรอกรายการในแบบแสดงรายการภาษี เพื่อมาดําเนินการต่อในภายหลังได้ยื่นแบบได้ทุกประเภทแบบภาษี (ยกเว้น ภ.ง.ด.93 และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) รองรับการใช้งานกับ Browser ที่หลากหลายมากขึ้นสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันที (Real Time) และมีบริการส่งอีเมลแจ้งให้ทราบหลังจากยื่นแบบและชําระภาษีสําเร็จ ระบบใหม่นี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

1AAยกระดับ

    นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “เพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถเข้าใช้บริการระบบยื่นแบบ และชำระภาษีออนไลน์ใหม่ (New e - Filing) ได้อย่างต่อเนื่อง จึงขอแนะนำให้ผู้เสียภาษีเข้าไปที่ www.rd.go.th เพื่อดำเนินการ

     ๑.  ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม  RD Prep (ใช้บันทึก/โอนย้ายใบแนบแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หรือแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีได้รับอนุมัติยื่นรวม) สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป (โปรแกรมเดิมจะใช้งานในระบบ New e - Filing ไม่ได้)

     ๒. เรียนรู้และทดลองใช้งานระบบ New e - Filingได้ที่ ‘ระบบฝึกทักษะ’

     ๓. สร้างหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่เพื่อเข้าใช้งานระบบ New e - Filing ใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564”

     นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวสรุปว่า กรมสรรพากรให้ความสำคัญกับการปรับการให้บริการในครั้งนี้และด้วยเหตุผลด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีความพร้อมให้บริการ จึงจำเป็นต้องปิดระบบการให้บริการ ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ (e - Filing) เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันศุกร์ที่ 1 ถึงวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ในระหว่างนี้ผู้เสียภาษีสามารถใช้บริการยื่นแบบและชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

      ซึ่งกรมสรรพากรได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการและให้คำแนะนำอย่างเต็มที่ และด้วยความเต็มใจ รวมทั้งได้เตรียมมาตรการในการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามแนวทางมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้นขอให้มั่นใจในหน่วยงานสรรพากรทุกแห่ง” 

     ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!