หมวดหมู่: กทม.

9634 NHA


พม. โดยการเคหะฯ จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 การเคหะแห่งชาติ

รองรับการดำเนินงานขององค์กรในระยะยาว

          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 การเคหะแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นับตั้งแต่ที่มีการระบาดระลอกแรกช่วงปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งนำข้อมูลมาถอดบทเรียนสำหรับบริหารสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว

          นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ และความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างมาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ได้ดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติได้จัดตั้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 การเคหะแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งภายในและภายนอกองค์กร นับตั้งแต่ที่มีการระบาดระลอกแรกจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการขอความช่วยเหลือจากผู้อยู่อาศัยในชุมชนและผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำข้อมูลที่ได้รับมาประเมินผล วิเคราะห์ วางแผน และถอดบทเรียนเพื่อรองรับการดำเนินงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระยะยาว

          ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการทำงานของศูนย์ดังกล่าว แบ่งออกเป็นศูนย์ปฏิบัติการย่อย 3 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์ช่วยเหลือโควิด-19 ภาคประชาชน ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสม 3,987 ราย หายป่วยแล้ว 1,215 ราย มีผู้กักตัวสะสม 617 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 2,555 ราย เสียชีวิตสะสม 76 ราย (ข้อมูล วันที่ 15 กันยายน 2564) โดยการเคหะแห่งชาติให้ความช่วยเหลือต่างๆ เช่น จัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน 15 แห่ง มอบอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มร่วมกับภาคีเครือข่าย 91,409 ชุด มอบถุงยังชีพ 1,466 ราย มอบชุดเวชภัณฑ์ 3,000 ชุด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในอาคารพักอาศัย 99 อาคาร ประสานงานกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดรถโมบายพาณิชย์จำหน่ายสินค้าราคาถูกในชุมชน 29 ชุมชน ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน 32,198 คน มีผู้ติดเชื้อ 2,523 คน รวมทั้งประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ชาวชุมชน

          2. ศูนย์ช่วยเหลือโควิด-19 ภาคประชาชน กทม. 4 เขตมีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ลาดกระบัง โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 50 เขต กทม. ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวในพื้นที่ 4 เขต ได้แก่ เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตหนองจอก และเขตลาดกระบัง ปัจจุบันให้ความช่วยเหลือแล้ว 62 เคส ประกอบด้วย การให้คำปรึกษา 60 เคส และประสานกลับภูมิลำเนา 2 เคส นอกจากนี้ ยังได้นำถุงยังชีพของการเคหะแห่งชาติไปมอบให้ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้กักตัวอีก 31 ถุง และชุดเวชภัณฑ์ 27 ชุด รวมถึงส่งมอบถุงกำลังใจ สู้โควิด-19” ของสำนักนายกรัฐมนตรี 833 ถุง (ข้อมูล วันที่ 15 กันยายน 2564)

          และ 3. ศูนย์ช่วยเหลือโควิด-19 ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในครอบครัว ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้จัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องช่วยเหลือประชาชน เช่น ค่ารักษาพยาบาล การช่วยเหลือด้านการเงิน การฉีดวัคซีนของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว การส่งมอบถุงยังชีพและยารักษาพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วย การตรวจคัดกรอง/ตรวจเชิงรุกให้กับผู้ปฏิบัติงาน การประสานสถานพยาบาลรับผู้ป่วยเข้ารักษาตัว และการจัดเตรียมศูนย์พักคอยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง จัดทำ Line OA : NHA Care เพื่อรับแจ้งข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานที่ติดเชื้อโควิด-19 และส่งต่อข้อมูลให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

        นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติได้จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อบริการประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ระบบ คือ 1. ระบบขอความช่วยเหลือ ประสานส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งในชุมชนของการเคหะแห่งชาติและประชาชนในพื้นที่ 4 เขต กทม. 2. ระบบติดตามอาการของผู้ป่วยที่รักษาตัวในศูนย์พักคอย (Community Isolation)/แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)/กักตัวที่โรงแรม (Hotel Isolation) และ 3. ระบบรับบริจาคและแจกจ่ายถุงยังชีพนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยจะแสดงข้อมูลของผู้ที่บริจาคถุงยังชีพและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความช่วยเหลือด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

 

A9634

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!